Giày Converse

Giày Converse H2N1 đ800.000

Giày Converse H2N1

Giày Converse H2N1

Tên giày: Giày Converse xanh navy cao cổ đế cao H2N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 37 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2N1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse xanh navy cao cổ đế cao H2N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 37 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2D1 đ800.000

Giày Converse H2D1

Giày Converse H2D1

Tên giày: Giày Converse đen cao cổ đế cao H2D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2D1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse đen cao cổ đế cao H2D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T2 đ700.000

Giày Converse C2T2

Giày Converse C2T2

Tên giày: Giày Converse cao cổ tím Xuất xứ: chính hãng Size: 33(2) Màu sắc: Tím Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T2

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ tím Xuất xứ: chính hãng Size: 33(2) Màu sắc: Tím Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1T1 đ750.000

Giày Converse H1T1

Giày Converse H1T1

Tên giày: Giày Converse trắng viền đỏ thấp cổ đế cao H1T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng viền đỏ Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1T1

đ750.000

Tên giày: Giày Converse trắng viền đỏ thấp cổ đế cao H1T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng viền đỏ Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1N1 đ750.000

Giày Converse H1N1

Giày Converse H1N1

Tên giày: Giày Converse xanh navy thấp cổ đế cao H1N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1N1

đ750.000

Tên giày: Giày Converse xanh navy thấp cổ đế cao H1N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1D1 đ750.000

Giày Converse H1D1

Giày Converse H1D1

Tên giày: Giày Converse đen thấp cổ đế cao H1D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H1D1

đ750.000

Tên giày: Giày Converse đen thấp cổ đế cao H1D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse da DCD1 đ1000000

Giày Converse da DCD1

Giày Converse da DCD1

Tên giày: Giày Converse Da cao cổ đen mũi trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 39 – 42 Màu sắc: Đen mũi trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da DCD1

đ1000000

Tên giày: Giày Converse Da cao cổ đen mũi trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 39 – 42 Màu sắc: Đen mũi trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da DLDF đ950.000

Giày Converse da DLDF

Giày Converse da DLDF

Tên giày: Giày Converse Da classic lười đen full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Full Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da DLDF

đ950.000

Tên giày: Giày Converse Da classic lười đen full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Full Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da DTTF đ950.000

Giày Converse da DTTF

Giày Converse da DTTF

Tên giày: Giày Converse Da classic màu trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng Full Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da DTTF

đ950.000

Tên giày: Giày Converse Da classic màu trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng Full Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày converse slim DSD1 đ900.000

Giày converse slim DSD1

Giày converse slim DSD1

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ màu đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 39 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày converse slim DSD1

đ900.000

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ màu đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 39 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1BL Slim đ650.000

Giày Converse S1BL Slim

Giày Converse S1BL Slim

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ xanh nước biển slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Xanh nước biển Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1BL Slim

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ xanh nước biển slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Xanh nước biển Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1D1 Slim đ650.000

Giày Converse S1D1 Slim

Giày Converse S1D1 Slim

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ đen slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1D1 Slim

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ đen slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2T1 đ800.000

Giày Converse H2T1

Giày Converse H2T1

Tên giày: Giày Converse trắng cao cổ đế cao H2T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 38 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2T1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse trắng cao cổ đế cao H2T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 38 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1T1 Slim đ650.000

Giày Converse S1T1 Slim

Giày Converse S1T1 Slim

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ trắng slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse S1T1 Slim

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic thấp cổ trắng slim Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Hài Converse trắng HAT1 đ590.000

Hài Converse trắng HAT1

Hài Converse trắng HAT1

Tên giày: Hài Converse trắng HAT1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35-38 Màu sắc: trắng classic Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Hài Converse trắng HAT1

đ590.000

Tên giày: Hài Converse trắng HAT1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35-38 Màu sắc: trắng classic Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày lười GLD1 đ590000

Giày lười GLD1

Giày lười GLD1

Giày lười đen mũi trắng GLD1 Giá 590.000đ Chất liệu vải Liên hệ: 0912.380.484

Giày lười GLD1

đ590000

Giày lười đen mũi trắng GLD1 Giá 590.000đ Chất liệu vải Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse da slim DSD2 đ900.000

Giày Converse da slim DSD2

Giày Converse da slim DSD2

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ đỏ bordo Xuất xứ: chính hãng Size: 38,39 Màu sắc: Đỏ Bordo Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse da slim DSD2

đ900.000

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ đỏ bordo Xuất xứ: chính hãng Size: 38,39 Màu sắc: Đỏ Bordo Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse slim DST1 đ900.000

Giày Converse slim DST1

Giày Converse slim DST1

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ màu trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 39 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse slim DST1

đ900.000

Tên giày: Giày Converse Da đế slim thấp cổ màu trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 39 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse DCNL đ1.000.000

Giày Converse DCNL

Giày Converse DCNL

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao da nâu Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: nâu Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse DCNL

đ1.000.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao da nâu Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: nâu Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2TX đ700.000

Giày Converse C2TX

Giày Converse C2TX

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2TX

đ700.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1X1 đ650.000

Giày Converse C1X1

Giày Converse C1X1

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu xanh lá Xuất xứ: chính hãng Size: 39 Màu sắc: xanh lá Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1X1

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu xanh lá Xuất xứ: chính hãng Size: 39 Màu sắc: xanh lá Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1SQGP đ650.000

Giày Converse C1SQGP

Giày Converse C1SQGP

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu đồng tiền Xuất xứ: chính hãng Size: 36 Màu sắc: đồng tiền Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1SQGP

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu đồng tiền Xuất xứ: chính hãng Size: 36 Màu sắc: đồng tiền Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1HS đ650000

Giày Converse C1HS

Giày Converse C1HS

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu hồng cánh sen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: hồng cánh sen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1HS

đ650000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu hồng cánh sen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: hồng cánh sen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1HH đ650000

Giày Converse C1HH

Giày Converse C1HH

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu hoa hồng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: hoa hồng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1HH

đ650000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu hoa hồng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: hoa hồng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1DL đ650000

Giày Converse C1DL

Giày Converse C1DL

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: đen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1DL

đ650000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: đen Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1TX đ650.000

Giày Converse C1TX

Giày Converse C1TX

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full khuy xám Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C1TX

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full khuy xám Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse F1B2 đ350.000

Giày Converse F1B2

Giày Converse F1B2

Tên giày: Giày Converse jean xanh khuy đồng Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh đậm Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse F1B2

đ350.000

Tên giày: Giày Converse jean xanh khuy đồng Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh đậm Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày CV da FDD1 đ450.000

Giày CV da FDD1

Giày CV da FDD1

Tên giày: Giày Converse Da Classic thấp cổ đen Xuất xứ: Việt nam xuất khẩu Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày CV da FDD1

đ450.000

Tên giày: Giày Converse Da Classic thấp cổ đen Xuất xứ: Việt nam xuất khẩu Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Da Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse F1J1 đ350.000

Giày Converse F1J1

Giày Converse F1J1

Tên giày: Giày Converse jean xanh đen Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh đen Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse F1J1

đ350.000

Tên giày: Giày Converse jean xanh đen Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh đen Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse F1B1 đ290.000

Giày Converse F1B1

Giày Converse F1B1

Tên giày: Giày Converse jean xanh khuy đồng Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse F1B1

đ290.000

Tên giày: Giày Converse jean xanh khuy đồng Xuất xứ: Việt Nam Size: 36-43 Màu sắc: xanh Chất liệu: Vải Jean Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse C1DT đ650.000

Giày Converse C1DT

Giày Converse C1DT

Tên giày: Giày Converse Classic đen/trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Hết hàng Màu sắc: Vải đen,đế trắng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse C1DT

đ650.000

Tên giày: Giày Converse Classic đen/trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Hết hàng Màu sắc: Vải đen,đế trắng Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse C1LC đ650.000

Giày Converse C1LC

Giày Converse C1LC

Tên giày: Giày Converse thấp cổ xám lông chuột Xuất xứ: Hàng chính hãng Size: 35 đến 38 Màu sắc: Xám lông chuột Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484

Giày Converse C1LC

đ650.000

Tên giày: Giày Converse thấp cổ xám lông chuột Xuất xứ: Hàng chính hãng Size: 35 đến 38 Màu sắc: Xám lông chuột Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484


HỖ TRỢ ONLINE
Shop converse