Giày Converse cao cổ

Giày Converse C2N2 đ700000

Giày Converse C2N2

Giày Converse C2N2

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu xanh ngọc Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu xanh ngọc Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2N2

đ700000

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu xanh ngọc Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu xanh ngọc Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2K1 đ700.000

Giày Converse C2K1

Giày Converse C2K1

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu kem Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu kem Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2K1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu kem Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu kem Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2G1 đ700.000

Giày Converse C2G1

Giày Converse C2G1

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu ghi Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu ghi Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2G1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu ghi Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu ghi Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D2 đ700000

Giày Converse C2D2

Giày Converse C2D2

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Giày Converse classic cao cổ Xuất xứ: hàng chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đỏ Bordo. Giá 700.000 đ Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D2

đ700000

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Giày Converse classic cao cổ Xuất xứ: hàng chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đỏ Bordo. Giá 700.000 đ Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D3 đ700.000

Giày Converse C2D3

Giày Converse C2D3

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Giày Converse classic cao cổ Xuất xứ: hàng chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đỏ tươi. Giá 700.000 đ Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D3

đ700.000

Thông tin sản phẩm: Tên sản phẩm: Giày Converse classic cao cổ Xuất xứ: hàng chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đỏ tươi. Giá 700.000 đ Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T1 đ700.000

Giày Converse C2T1

Giày Converse C2T1

Tên giày: Giày Converse cao cổ trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 33 - 42 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ trắng Xuất xứ: chính hãng Size: 33 - 42 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2N1 đ700.000

Giày Converse C2N1

Giày Converse C2N1

Tên giày: Giày Converse cao cổ xanh navy Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2N1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ xanh navy Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D1 đ700.000

Giày Converse C2D1

Giày Converse C2D1

Tên giày: Giày Converse cao cổ đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2D1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 - 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2DF đ700.000

Giày Converse C2DF

Giày Converse C2DF

Tên giày: Giày Converse cao cổ đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen tuyền Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2DF

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ đen Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen tuyền Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2J2 đ800.000

Giày Converse C2J2

Giày Converse C2J2

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao đen bò Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: đen bò Chất liệu: bò Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2J2

đ800.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao đen bò Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: đen bò Chất liệu: bò Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2J1 đ800.000

Giày Converse C2J1

Giày Converse C2J1

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao xanh bò Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: xanh bò Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2J1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ cao xanh bò Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: xanh bò Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2CM đ800.000

Giày Converse C2CM

Giày Converse C2CM

Tên giày: Giày Converse Classic cao cổ cờ mỹ Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: cờ Mỹ Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2CM

đ800.000

Tên giày: Giày Converse Classic cao cổ cờ mỹ Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: cờ Mỹ Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày converse cờ Mỹ xám C2MX đ700.000

Giày converse cờ Mỹ xám C2MX

Giày converse cờ Mỹ xám C2MX

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu xám cờ Mỹ Xuất xứ: chính hãng Size: 35,36 Màu sắc: Màu xám Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày converse cờ Mỹ xám C2MX

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu xám cờ Mỹ Xuất xứ: chính hãng Size: 35,36 Màu sắc: Màu xám Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2H1 đ700000

Giày Converse C2H1

Giày Converse C2H1

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu kem Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu hồng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2H1

đ700000

Tên giày: Giày Converse cao cổ màu kem Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Màu hồng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2V1 đ700.000

Giày Converse C2V1

Giày Converse C2V1

Tên giày: Giày Converse cao cổ vàng chanh Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Vàng chanh Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2V1

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ vàng chanh Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Vàng chanh Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2N1 đ800.000

Giày Converse H2N1

Giày Converse H2N1

Tên giày: Giày Converse xanh navy cao cổ đế cao H2N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 37 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2N1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse xanh navy cao cổ đế cao H2N1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 37 Màu sắc: Xanh navy Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2D1 đ800.000

Giày Converse H2D1

Giày Converse H2D1

Tên giày: Giày Converse đen cao cổ đế cao H2D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2D1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse đen cao cổ đế cao H2D1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: Đen Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T2 đ700.000

Giày Converse C2T2

Giày Converse C2T2

Tên giày: Giày Converse cao cổ tím Xuất xứ: chính hãng Size: 33(2) Màu sắc: Tím Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2T2

đ700.000

Tên giày: Giày Converse cao cổ tím Xuất xứ: chính hãng Size: 33(2) Màu sắc: Tím Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2T1 đ800.000

Giày Converse H2T1

Giày Converse H2T1

Tên giày: Giày Converse trắng cao cổ đế cao H2T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 38 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse H2T1

đ800.000

Tên giày: Giày Converse trắng cao cổ đế cao H2T1 Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 38 Màu sắc: Trắng Chất liệu: Vải Canvas Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2TX đ700.000

Giày Converse C2TX

Giày Converse C2TX

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn

Giày Converse C2TX

đ700.000

Tên giày: Giày Converse Classic cổ thấp màu trắng full Xuất xứ: chính hãng Size: 35 – 42 Màu sắc: trắng full Chất liệu: Vải Liên hệ: 0912.380.484 Fanpage: https://www.facebook.com/shopconversevn


HỖ TRỢ ONLINE
Shop converse